Ofelia Utbildning

Om olyckan är framme vill vi att du är väl förberedd. Genom våra utbildningar förebygger vi olyckor och ger  handlingsberedskap för att agera på rätt sätt om något skulle inträffa.

Vi utbildar på arbetsplatser i skolor och inom barnomsorg. Vi vänder oss till dig som har ansvar för personal och som arbetar med människor.

 

Utbildning med omsorg


Barn och vuxna kräver olika insatser och drabbas av olika skador. Våra erfarna instruktörer lär dig utföra enkla och livräddande åtgärder.
Vi lämnar gärna förslag på utbildningar och fortbildningar med utgångspunkt från olika verksamheter och specifika behov.

Våra utbildare och instruktörer har alla lång erfarenhet från sina respektive områden och förmedlar sin kunskap på ett inspirerande och lättillgängligt sätt

 

På olycksplatsen

Våra livräddande utbildningar ger dig på ett intressant och informativt sätt kunskap i ett första akut omhändertagande på olycksplatsen. 
Vad kan jag göra? Vågar jag hjälpa till?
På våra olycksfallsutbildningar tillägnar du dig den kunskap du behöver för att agera på ett snabbt och korrekt sätt.

 

HLR hjärt-lungräddning

Varje år drabbas ca 15.000 personer i Sverige av plötsligt och oväntat hjärtstopp.
Chanserna att överleva är därför helt beroende av hur snabbt och korrekt någon ingriper. Utbildningen i HLR ger handlingsberedskap och grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att snabbt kunna starta hjärt-lungräddning och tillkalla hjälp.

Vi utbildar enligt  HLR-Rådets senaste riktlinjer , vilket också ger större möjligheter till individuell träning på egen docka.

Utbildning