Dataskydd och personuppgiftsbehandling

2018-05-16

Dataskydd och säkerhet vid hantering av personuppgifter är en central del av Skandinavisk Hälsovård Groups verksamhet och en naturlig del av det löpande kvalitetsarbetet.

Skandinavisk Hälsovård Group är bolag inom Falckkoncernen, dataskydd är en vital del av koncernens strategi med ägare som prioriterar ett långsiktigt arbete med dataskydd. Därför är vi positivt inställda till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och förstärkt dataskyddsreglering inom området.

Förr oss har GDPR medfört möjligheter att genomföra en omfattande kartläggning av personuppgiftshanteringen inom Skandinavisk Hälsovård Group, som färdigställts under våren 2017. Den genomförda kartläggningen möjliggör ytterligare förstärkning av våra tekniska och organitoriska förutsättningar för att säkerställa lämplig säkerhet för personuppgifter.

I vårt arbete med att säkerställa ett heltäckande dataskydd har man i koncernen tillsatt en Chief Information Security Officer (CISO), och för närvarande pågår arbete med att bedöma lagkrav för att verifiera och säkerställa de registrerades rättigheter och friheter.