Ofelia - ett kvalitetsföretag

Allt sedan starten 1999 har vi arbetat aktivt  med kvalitetsfrågor. Genom att noggrannt beskriva och dokumentera våra processer , interna såväl som externa, säkerställer vi kvaliteten på våra tjänster i alla led.

Utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete är att tillfredställa kundens behov och att överträffa förväntningarna på våra uppdrag och kringtjänster.
Kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar tillsammans med kunden gör det möjligt att  ständigt utveckla och förbättra våra tjänster.

För att säkerställa kompetensen hos våra medarbetare uppdaterar och internutbildar vi vår personal kontinuerligt. 
Ofelia står för kvalitet och omtanke, om  kunder, patienter och medarbetare.

 FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.