VUXEN

 

L-ABC Livsfarligt läge - Andning - Blödning - Cirkulation

Kunskap i första hjälpen ger trygghet och lugn i en nödsituation där snabba
och korrekta insatser är direkt livsavgörande.
Här tillägnar du dig den kunskap du behöverf ör ett första akut omhändertagande
på olycksplatsen. Vi övar på stabilt sidoläge, att skapa fria andningsvägar och
stoppa blödningar.

Kurstid beräknas till ca 3,5 timmar. Lämplig deltagargrupp är 10-12 personer.

  

HLR- Hjärt-lungräddning

För varje minut som går minskar möjligheten att överleva ett hjärtstopp med 10 %. 
Med denna utbildning får deltagaren en teoretisk och praktisk kunskap för att snabbt och säkert våga agera i oväntade nödsituationer.
Med de nya riktlinjerna för HLR  är utbildningen mer tidseffektiv och ger mer praktisk träning åt varje enskild deltagare.
Beräknad kurstid är 90 min.
Deltagarantal begränsas till 10 personer.

Alla våra instruktörer är godkända av Svenska Cardiologföreningen.

 

 

Företagsanpassade utbildningar
Vi hjälper till att att utforma ett kursinnehåll som passar dig och ditt företag.
Vi har erfarenhet av att organisera specialkurser för olika verksamheter och
med särskilda inriktningar.
Det kan vara utbildningar
för personal som kräver extra kunskaper inom säkerhets- och skyddsarbete eller uppdatering av Första hjälpen och HLR
Uppföljning och utvärdering sker efter samtliga utbildningar.