BARN  


Med våra barnutbildningar medverkar vi till att skapa trygghet i en situation där snabba och korrekta insatser kan vara direkt livsavgörande.
Kurserna är anpassade för personal inom skola och barnomsorg som vill utöka sin kunskap och beredskap i omhändertagande av barn.
Ofelias instruktörer är sjuksköterskor med specialistutbildning i barnsjukvård.

 

 

L-ABC barn

Denna utbildning ger grundläggande kunskaper i ett första akut
omhändertagande vid en olycksplats, med fokus på barn.
Vad är viktigt att uppmärksamma när det gäller mindre barn?
Våra instruktörer ger dig  verktyg för  att kunna agera på rätt sätt och ge den första viktiga hjälpen i väntan på ambulans. 

Kurstid beräknas till ca 3,5 timmar. Lämplig deltagargrupp är 10 personer.

 

  

  

Hjärt-lungräddning för barn.

Teoretiska och praktiska kunskaper vid hjärtstopp hos barn.
Instruktören beskriver symtom och ger handfasta råd att kunna agera på rätt sätt.
Praktiska övningar sker på våra träningsdockor.
Kurstid är ca 3½ timma och lämpligt deltagarantal är 10 personer.
Efter genomförd och godkänd utbildning får deltagaren ett kursbevis. 

Våra instruktörer är godkända av Svenska Cardiologföreningen. 

 

 


Handledning och rådgivning i barnhälsovård och olycksfall

En ökad medvetenhet om barnsäkerhet bidrar till att förebygga olyckor. 
Våra omtyckta och efterfrågade barnutbildningar riktar sig till personal som arbetar med barn och ungdomar.
Barnolycksfalls kurserna är indelade i  tre aktuella ämnesområden men kan också kombineras och specialanpassas för den egna verksamheten.

Steg 1 är en akutkurs med betoning på livräddande åtgärder vid andningsstopp. Deltagarna får bland annat lära sig att avlägsna främmande kropp och träna på stabilt sidoläge.

Steg 2 inriktar sig på fallolyckor och akut omhändertagande vid bland annat skallskador och tandskador. Deltagarna lär sig även att bandagera lättare sårskador.

Steg 3 behandlar smittsamma infektioner och feber hos barn från 0- 6 år. Utbildningen riktar sig till personal och föräldrar som vill få fördjupad kunskap om våra vanligaste barnsjukdomar.


Föräldragrupper 
Ovanstående kurser kan även förläggas kvällstid till föräldrar som vill lära sig mer om olycksfall och sjukdomar hos barn.

Samtliga utbildningar leds av specialistsjuksköterska med erfarenhet från barn- och akutsjukvård.  

 

Ungdomsledare
Vi erbjuder särskilt anpassade utbildningar för tonårsledare som ska ansvara för 
barngrupper i olika verksamheter.  Det kan vara inför sommarläger, scoutverksamhet eller konfirmander som behöver  utbildning i omhändertagande vid lättare olycksfall. Våra erfarna instruktörer lämnar råd och tips. Kursmaterial ingår.