Välkommen till Ofelia

Ofelia är ett bemannings- och utbildningsföretag med fokus på kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet.

Ofelia ingår i koncernen Skandinavisk Hälsovård som sedan september 2013 är en del av Falck Healthcare. Falck är i och med denna sammanslagning det största vårdbemanningsföretaget i Norden.

Vi är specialiserade på uthyrning av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare, till kommuner landsting och privata vårdgivare.

Med våra utbildningar bidrar vi till att förebygga olyckor och rädda liv. Vi lär ut Hjärt- lungräddning, första hjälpen och kunskaper om barnolycksfall, på arbetsplatser ,skolor och inom barnomsorg.

Länkar  

Vård Utbildning