Om Ofelia

Ofelia arbetar inom två affärsområden, bemanning och utbildning. Vår verksamhet bygger på långsiktighet och ömsesidigt förtroende i en nära samverkan med våra kunder .

Vi har en stark förankring i Västra Sverige och ett väl etablerat samarbete med stora delar av sjukvårdens olika specialiteter. 
Målsättningen med vårt arbete är att tillfredsställa våra kunders behov och överträffa förväntningarna på utförda uppdrag.

Vår företagskultur är stark och präglas av arbetsglädje och öppenhet. Vi månar om vår personal och vill att alla ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete.

Vi har en stadig och stabil tillväxt och vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling tillsammans med kunder och medarbetare.

Ofelia Vård

Ofelia Vård startade 1999 med att hyra ut  läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare till kommuner, landsting och den privata sjukvården.
Genom att erbjuda en hög och jämn kvalitet på våra tjänster har vi idag nått en plats som ett av västsveriges mest anlitade bemanningsföretag.

Våra kunder är både offentlig och privat sektor, allt från den lilla privata mottagningen till de större klinikerna. Vår personal är sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. 

Ofelia Utbildning

Behovet av förebyggande och livräddande utbildningar är stort inom både privat och offentlig sektor. År  2006 startade Ofelia Utbildning AB sin utbildningsverksamhet och erbjuder kundanpassade och kostnadseffektiva utbildningar inom vård, liv och hälsa.
Våra kurser genomförs dels i egna lokaler och dels ute på arbetsplatser, i skolor och inom barnomsorgen.
Våra utbildare och instruktörer är specialistsjuksköterskor har en bred erfarenhet och kunskap inom sina olika ämnesområden.

FR 2000

Ofelia är ett av landets första bemanningsföretag  inom vårdsektorn som kvalitetscertifierats enligt  ISO 9001:2000. Sedan hösten 2011 är Ofelia certifierade enligt FR 2000.

Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra våra rutiner och våra tjänster ut mot kund.